Facebook logo

 ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/DORADCA/1 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” nr RPWP.06.02.00-30-0169/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/5 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkoleń dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/2 – zakup sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1). .... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/09

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/09

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/09   Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest świadczenie oferty na usługę przeprowadzenia Kursu ECDL PROFILE DIGCOMP 14 zakończonego potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych dla min. 1 a max. 30 Uczestników Projektu „BO JAK... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/08 (Kadry i Płace)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/08 (Kadry i Płace)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/08   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/07   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04 (CNC, SEP 1kV)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04 (CNC, SEP 1kV)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/03

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/03

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/03   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/02

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/02

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/02   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/6   Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup kursu instruktora prawa jazdy dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/1     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1 – pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO kursów doskonalących dla ratowników medycznych     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPWP0169/SZKOLENIA/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPWP0169/SZKOLENIA/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPWP0169/SZKOLENIA/2 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1   W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/2 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/5

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/4

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Grafiki komputerowej

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Grafiki komputerowej Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie m.in. powiatu olkuskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników kurs prawa jazdy kategorii C. W... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR RPDS0420/TRENER/2

ROZEZNANIE RYNKU NR RPDS0420/TRENER/2

ROZEZNANIE RYNKU NR RPDS0420/TRENER/2 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych uczestnikom Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/3 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/2

Zapraszamy do składania ofert na usługę kursu prawa jazdy kategorii B w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, udzielanego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1). Jako... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/4

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/MENTOR/2

Zapraszamy do składania ofert na usługi mentorskie w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/1 Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/instruktor/2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r.

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO101/TZW/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO101/TZW/2 Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr MRPO101/TZW/2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi wsparcia mentorskiego (motywacyjno-psychologicznego)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/egzamin/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/egzamin/1

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/cegzamin/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie kierownika merytorycznego w ramach projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/egzamin/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/egzamin/1

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/cegzamin/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej w ramach egzaminów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych w ramach projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK”

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/catering/1

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/catering/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie usługi cateringowej dla szkoleń zawodowych organizowanych w ramach projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/projektowanie/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/projektowanie/1

Zapraszamy do składania ofert na usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi programów do projektowania w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/03 świadczenie usługi na DORADZTWO PODSTAWOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”   Przedmiotem zamówienia jest udzielanie Doradztwa Podstawowego dla Uczestników projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” w obszarze... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/2 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/1

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/instruktor/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r.

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/szprzetkpp/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/szprzetkpp/1

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/szprzetkpp/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup sprzętu na potrzeby szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników Projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/02 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”   Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/1

Zapraszamy do składania ofert na usługi kursów prawo jazdy w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE nr POWER247/01

ROZPOZNANIE CENOWE nr POWER247/01   Zapraszamy do składania ofert zgodnie z rozeznaniem rynku nr POWER0247/01. Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych dla zawodu Architekt/projektant  dla uczestników Projektu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/3

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ROZEZNANIE RYNKU nr 1

ROZEZNANIE RYNKU nr 1   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/2

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/01 MERYTORYCZNA OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH oraz PRZEPROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Członka Komisji... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/MENTOR/1

Zapraszamy do składania ofert na usługi mentorskie w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/1

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO101/TZW/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO101/TZW/1 Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr MRPO101/TZW/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi wsparcia mentorskiego (motywacyjno-psychologicznego)... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Szkolenie ECDL Profile DIGCOMP 6

ROZPOZNANIE CENOWE – Szkolenie ECDL Profile DIGCOMP 6

ROZPOZNANIE CENOWE – Szkolenie ECDL Profile DIGCOMP 6 Firma JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie m.in. powiatu oświęcimskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa pośrednictwa pracy

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa pośrednictwa pracy

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa pośrednictwa pracy JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu realizowana będzie usługa pośrednictwa pracy dla uczestników... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Structure

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Structure

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Structure JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie Autodesk Revit Structure. W... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień II JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie Revit... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Autodesk Robot Structural Analysis

ROZPOZNANIE CENOWE – Autodesk Robot Structural Analysis

ROZPOZNANIE CENOWE – Autodesk Robot Structural Analysis JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie z zakresu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

ROZPOZNANIE CENOWE – KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

ROZPOZNANIE CENOWE – KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie na Operatora... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Autodesk Advance Steel – Stopień I

ROZPOZNANIE CENOWE – Autodesk Advance Steel – Stopień I

ROZPOZNANIE CENOWE – Autodesk Advance Steel – Stopień I JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – KURS FRYZJERSKI

ROZPOZNANIE CENOWE – KURS FRYZJERSKI

ROZPOZNANIE CENOWE – KURS FRYZJERSKI JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników KURS FRYZJERSKI. W związku z tym... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCad stopień III

ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCad stopień III

ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCad stopień III JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie kursu –... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień II JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie Revit... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCad stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCad stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCad stopień II JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie kursu – AutoCAD... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień I

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień I

ROZPOZNANIE CENOWE – Revit Architecture stopień I JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie kursu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCAD Civil 3D stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCAD Civil 3D stopień II

ROZPOZNANIE CENOWE – AutoCAD Civil 3D stopień II JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie kursu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Robotnik gospodarczy

ROZPOZNANIE CENOWE – Robotnik gospodarczy

ROZPOZNANIE CENOWE – SZKOLENIE – Robotnik gospodarczy specjalizacja: operator usług utrzymania czystości JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie Zachodniej Małopolski projekt „ZAPROJEKTUJ SUKCES!... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Opiekunka osób starszych

ROZPOZNANIE CENOWE – Opiekunka osób starszych

ROZPOZNANIE CENOWE – SZKOLENIE – Opiekunka osób starszych z pierwszą pomocą   JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie Zachodniej Małopolski projekt „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej... czytaj dalej

zapytanie ofertowe nr MRPO101/DORADCA/1

zapytanie ofertowe nr MRPO101/DORADCA/1  Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego udzielanego Uczestnikom Projektu Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr MRPO101/DORADCA/1  dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – SZKOLENIE „PRACOWNIK BIUROWY”

ROZPOZNANIE CENOWE – SZKOLENIE „PRACOWNIK BIUROWY”

ROZPOZNANIE CENOWE – PRACOWNIK BIUROWY Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – „KURS SPAWANIA METODĄ TIG”

ROZPOZNANIE CENOWE – „KURS SPAWANIA METODĄ TIG”

ROZPOZNANIE CENOWE – KURS SPAWANIA METODĄ TIG Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – ECDL PROFILE DIGCOMP 6

ROZPOZNANIE CENOWE – ECDL PROFILE DIGCOMP 6

ROZPOZNANIE CENOWE – ECDL PROFILE DIGCOMP 6 Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO”

ROZPOZNANIE CENOWE – „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO”

ROZPOZNANIE CENOWE – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – „OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI”

ROZPOZNANIE CENOWE – „OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI”

ROZPOZNANIE CENOWE – OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego  projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu... czytaj dalej