Facebook logo

 ZAPYTANIA OFERTOWE


ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0247/SZKOLENIA/11

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0247/SZKOLENIA/11

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0247/SZKOLENIA/11     W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/1 . W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1 . W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02 W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/7     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2 . W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPLD0081/PSYCHOLOG/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPLD0081/ROZEZNANIE SALE/1

ROZEZNANIE RYNKU nr RPLD0081/ROZEZNANIE SALE/1

ROZEZNANIE RYNKU nr RPLD0081/ROZEZNANIE SALE/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10   Przedmiot Zamówienia . Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursu kosmetycznego (I stopnia) dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPLD0081/PSYCHOLOG/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/DZ/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/DZ/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/DZ/01 W związku z realizacją projektu „Zapraszamy do klasy BIZNES” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/TRENER/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/TRENER/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/TRENER/1   Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych (trenerskich) w oparciu o model „Mentorig innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” (http://lubuskimentoring.pl/) udzielanych... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/10   W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/2 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/4 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/DORADCA/1 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” nr RPWP.06.02.00-30-0169/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/5 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkoleń dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/2 – zakup sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1). .... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/09

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/09

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/09   Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest świadczenie oferty na usługę przeprowadzenia Kursu ECDL PROFILE DIGCOMP 14 zakończonego potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych dla min. 1 a max. 30 Uczestników Projektu „BO JAK... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/08 (Kadry i Płace)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/08 (Kadry i Płace)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/08   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/07   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04 (CNC, SEP 1kV)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04 (CNC, SEP 1kV)

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/04   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT-RC/1

ROZPOZNANIE CENOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT-RC/1

ROZPOZNANIE CENOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT-RC/1 – wynajem sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych.     Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia 40... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/03

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/03

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/03   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/02

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/02

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER247/02   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/6   Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup kursu instruktora prawa jazdy dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWSL0317/SPRZĘT/1     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1 – pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO kursów doskonalących dla ratowników medycznych     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPWP0169/SZKOLENIA/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPWP0169/SZKOLENIA/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPWP0169/SZKOLENIA/2 W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1   W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/2 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/5

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/4

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Grafiki komputerowej

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Grafiki komputerowej Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie m.in. powiatu olkuskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C

ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników kurs prawa jazdy kategorii C. W... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR RPDS0420/TRENER/2

ROZEZNANIE RYNKU NR RPDS0420/TRENER/2

ROZEZNANIE RYNKU NR RPDS0420/TRENER/2 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2

ROZEZNANIE RYNKU nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/2 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych uczestnikom Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/3 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/2

Zapraszamy do składania ofert na usługę kursu prawa jazdy kategorii B w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, udzielanego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1). Jako... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/DORADCA/4

Zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/MENTOR/2

Zapraszamy do składania ofert na usługi mentorskie w projekcie „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/1 Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/instruktor/2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r.

czytaj dalej