Facebook logo

AKTUALNOŚCI


ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1

ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1

ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1   W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Rozeznanie rynku nr RPLD0081/ROZEZNANIE RYNKU PAWOJAZDY/1

Rozeznanie rynku nr RPLD0081/ROZEZNANIE RYNKU PAWOJAZDY/1

Rozeznanie rynku nr RPLD0081/ROZEZNANIE RYNKU PAWOJAZDY/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu...
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/CATERING/3

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/CATERING/3

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/CATERING/3 W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...