Facebook logo

AKTUALNOŚCI


ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10 W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/MENTOR/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/MENTOR/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/MENTOR/8 . W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06 . W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPPM/0036/M/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/M/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/M/10 . W związku z realizacją Projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/M/05

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/M/05

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/M/05 . W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego...