Facebook logo
ROZPOZNANIE RYNKU – szkolenie z zakresu zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation

ROZPOZNANIE RYNKU – szkolenie z zakresu zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation

ROZPOZNANIE RYNKU     W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...