Facebook logo
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor/1 – wyłonienie instruktorów prowadzących kursy dla ratowników medycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor/1 – wyłonienie instruktorów prowadzących kursy dla ratowników medycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor/1 – wyłonienie instruktorów prowadzących kursy dla ratowników medycznych . W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach...