Facebook logo

OFERTY PRACY


KIEROWNIK PROJEKTÓW EFS POZNAŃ

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie realizacją projektu od strony merytorycznej i finansowej
 • Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem
 • Nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 • Prowadzenie baz danych projektu, w tym wypełnianie SL2014
 • Koordynacja działań projektowych
 • Kompleksowe sporządzanie wniosków o płatność
 • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą
 • Planowanie finansów i sporządzanie harmonogramów płatności
 • Sporządzanie umów z usługodawcami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Aktualna i praktyczna wiedza z zakresu funduszy UE
 • Min. 2 – letnie doświadczenie w realizacji projektów UE
 • Biegła obsługa komputera
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Wysoka kultura osobista, samodzielność, skrupulatność, rzetelność 

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Dobrą atmosferę w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem:

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie działającym pod Firmą  JMM Mariusz Lewandowski.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika projektów (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogą ją w każdym momencie wycofać.

Mam świadomość, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Miejscowość ……………, data ………………

 

………………………….

/podpis/

[uwaga! oświadczenie może zostać złożone także w formie elektronicznej, w postaci przypisu/adnotacji w CV kandydata]

 

 

ASYSTENT PROJEKTU EFS POZNAŃ

Zakres obowiązków:

 • Pomoc kierownikowi w realizacji projektu
 • Organizacja szkoleń (sale, catering)
 • Ewidencjonowanie dokumentacji projektowej
 • Uzupełnianie baz danych projektu,
 • Pomoc w rekrutacji uczestników

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)
 • doskonałe zdolności organizacyjne
 • dokładność i komunikatywność
 • własna inicjatywa oraz zaangażowanie
 • zdolności analityczne oraz zdolność poszukiwania informacji
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • znajomość pakietu Office
 • Wysoka kultura osobista, samodzielność, skrupulatność, rzetelność 

 

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy Kat B

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Dobrą atmosferę w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem:

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie działającym pod Firmą  JMM Mariusz Lewandowski.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogą ją w każdym momencie wycofać.

Mam świadomość, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Miejscowość ……………, data ………………

 

………………………….

/podpis/

[uwaga! oświadczenie może zostać złożone także w formie elektronicznej, w postaci przypisu/adnotacji w CV kandydata]


SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW EFS POZNAŃ

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW EFS POZNAŃ

 

Zakres obowiązków:

 • rozliczanie projektów UE
 • kontrola oraz rozliczanie realizacji prowadzonych projektów unijnych pod kątem ich zgodności z wnioskiem
 • zatwierdzanie wydatków merytorycznych zgodnie z budżetem projektu oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
 • kontrola nad prawidłową realizacją budżetu
 • nadzór nad poprawnością finansowo – prawną projektów
 • współpraca z zespołem w zakresie merytorycznej zawartości projektów

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowany kierunek studiów – finanse i rachunkowość)
 • doskonałe zdolności organizacyjne
 • dokładność i komunikatywność
 • własna inicjatywa oraz zaangażowanie
 • zdolności analityczne
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • znajomość pakietu Office
 • wysoka kultura osobista, samodzielność, skrupulatność, rzetelność

 

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w pracy z dokumentami finansowo-księgowymi

 

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • dobrą atmosferę w zespole

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem:

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie działającym pod Firmą  JMM Mariusz Lewandowski.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń projektów (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogą ją w każdym momencie wycofać.

Mam świadomość, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Miejscowość ……………, data ………………

 

………………………….

/podpis/

[uwaga! oświadczenie może zostać złożone także w formie elektronicznej, w postaci przypisu/adnotacji w CV kandydata]