Facebook logo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA MSP

O PROJEKCIE


Firma JMM Mariusz Lewandowski od 01.10.2014 świadczy usługi doradcze dla 24 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem, pełniąc rolę Eko-doradcy w projekcie „ZIELONE ŚWIATŁO DLA MSP”, realizowanym przez firmę Topas Sp. z o.o. (numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01-00-076/13).

Celem doradztwa było wykonanie Analizy Potrzeb 24 Przedsiębiorstw (MMSP) w zakresie rozwiązań proekologicznych, niezbędnych dla doprecyzowania zakresu i formy wsparcia w obszarze potencjalnych działań proekologicznych zorientowanych na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Proces diagnostyczny dotyczyć będzie dwóch obszarów (ich porównanie pozwoli na zaplanowanie i realizację działań niwelujących niedobór świadomości i wiedzy ww. sferach):
1. Eko-Analiza Przedsiębiorstwa w zakresie diagnozy stanu i potrzeb wprowadzania rozwiązań proekologicznych.
2. Analiza luk w zakresie eko-kompetencji pracowników przedsiębiorstwa (kompetencji bezpośrednio powiązanych z wdrażaniem działań proekologicznych).

Zakres zadań składa się z 4 etapów:
1. Analiza aktualnie wykonywanych i planowanych zadań rozwojowych przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz ich priorytetyzacją.
2. Przypisanie odpowiednich eko-kompetencji do określonych zadań w przedsiębiorstwie.
3. Ocena wybranych eko-kompetencji u pracowników.
4. Przygotowanie planu wdrażania działań proekologicznych zawierającego opis zidentyfikowanych obszarów przeprowadzenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie oraz wskaźników ekonomicznych mających służyć ocenie skuteczności wdrożenia programu.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2015 r.
Łączna liczba przeprowadzonych godzin doradczych: 770 godzin

KONTAKT


Os. Jana III Sobieskiego 37/21
60-688 Poznań

Email: biuro@jmm.net.pl

Telefon: 603-419-300; 660-713-090

Faks: (0-61) 654 90 30

www.jmm.net.pl

NIP: 821-106-02-91
REGON: 300838403