Facebook logo

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 842 065,08 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do 31.05.2021 r. jest aktywizacja  zawodowo – edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław), poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

Mieszkańców powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław)
Osób w wieku 15-29 lat
Osób biernych zawodowo
Osób, które zamieszkują obszary wiejskie (DEGRUBA 3)
Osób z niepełnosprawnościami
Rodziców, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne
Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe 6,89 zł/h)
Staże zawodowe (stypendium 1033,70 zł/m-c)
Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)
Opieka i wsparcie mentora
Pośrednictwo pracy
Wsparcie doradców specjalistycznych tzw. „aniołów biznesu” (dla osób, które uzyskają dotację na otwarcie działalności)

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.
Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową: od 15.09.2019 r. do 20.10.2020 r. (I tura rekrutacji)

II-XIII – nabór od 1. do 20. dnia danego miesiąca.

Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od 15.09.2019 r. do 20.10.2019 r.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chcących skorzystać z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze

tel.: 791 332 900

e-mail: power140@jmm.net.pl

www. jmm.net.pl/wzp

www.facebook.com/wzp