Facebook logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/6 – na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów prawa jazdy kat. C, D, C+E, kursów kwalifikacji wstępnej/wstępnej przyspieszonej

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursów prawa jazdy kat. C, D, C+E, oraz kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C i D dla uczestników Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051979

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Mickiewicza33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 04.09.2017 roku o godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2017 o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
Tel.: 660-713-090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.