WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, iż termin na nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu WYSTARTUJ Z POWEREM! zostaje wydłużony do 14.12.2020 r.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wnioski przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail: powertorun@jmm.net.pl, skany wniosków i podpisanych załączników (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych) wysłane w terminie naboru wniosków, tj. 03.12.2020 r. – 14.12.2020 r. (liczy się data wpływu wiadomości e-mail na  serwery pocztowe JMM) lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura Projektu (decyduje data wpływu przesyłki) lub osobiście, po uprzednim ustaleniu dostępności pracowników JMM Mariusz Lewandowski w Biurze Projektu. Oryginały dokumentów przesłanych drogą e-mailową należy dostarczyć do Biura Projektu za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia naboru.

 

 

Adres Biura Projektu:

JMM MARIUSZ LEWANDWSKI

BIURO PROJEKTU „WYSTARTUJ Z POWEREM!

ul. Bukowa 27 lok. 39

87-100 Toruń

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego projektu, oraz na naszej grupie na FB (DOTACJE 0138).

Skip to content