ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Kolejny nasz wniosek został wybrany do dofinansowania. Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, iż w ramach konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 pozyskaliśmy do dofinansowania kolejny projekt. Projekt „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” o wartości ponad  3 200 000...
Skip to content