Facebook logo

Jmm Mariusz Lewandowski

BĘDZIEMY WSPIERAĆ MŁODYCH LUBUSZAN

BĘDZIEMY WSPIERAĆ MŁODYCH LUBUSZAN

Od 1 stycznia  2017 r. JMM Mariusz Lewandowski  przy wsparciu środkami Unii Europejskiej rozpocznie realizację projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU – projekt aktywizacji zawodowej młodych Lubuszan w oparciu o model mentoringu.”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...
BO JAK NIE WY, TO KTO?

BO JAK NIE WY, TO KTO?

 Od 21 listopada 2016 r. JMM Mariusz Lewandowski  przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej”  w ramach Programu...