ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/5 – na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów prawa jazdy kat. C, D, C+E, kursów kwalifikacji wstępnej/wstępnej przyspieszonej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/5 – na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów prawa jazdy kat. C, D, C+E, kursów kwalifikacji wstępnej/wstępnej przyspieszonej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/5 – na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów prawa jazdy kat. C, D, C+E, kursów kwalifikacji wstępnej/wstępnej przyspieszonej Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursów prawa jazdy...
BO JAK NIE WY, TO KTO?

BO JAK NIE WY, TO KTO?

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/instruktor/2 – wyłonienie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/instruktor/2 – wyłonienie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/instruktor/2 – wyłonienie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach...
Skip to content