WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW


Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji – dokonano oceny merytorycznej do projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”.  Na tym etapie żadne ze zgłoszeń nie zostało odrzucone. Kolejnym etapem rekrutacji są rozmowy z Doradcą Zawodowym. Terminy spotkań zostaną ustalone indywidualnie dla każdej z osób zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że informacje związane z wynikami oceny formularzy zgłoszeniowych można  uzyskać  w  Biurze Projektu (siedziba Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, pok. nr 2, w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych

Skip to content