Facebook logo

Jmm Mariusz Lewandowski

 ZAPYTANIA OFERTOWE


ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/09

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/09

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/09 ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/09 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz,... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/08

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/08

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/08 ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/08 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz,... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/07 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0141/SZKOLENIA/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0141/SZKOLENIA/07

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0141/SZKOLENIA/07 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze środków... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/15

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/15

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/15 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/06

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/06

ROZEZNANIE RYNKU NR POWER0140/SZKOLENIA/06 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0141/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0141/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0141/MENTOR/1 W związku z realizacją projektu „Z POWERem – Wsparcie na starcie!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0140/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0140/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0140/MENTOR/1 W związku z realizacją projektu „Wystartuj z POWER-em!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/06

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/06

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/06   Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – ADOBE_S9

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – ADOBE_S9

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – ADOBE_S9 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/14 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/05

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/05

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/05     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/05

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/05

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/05     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/CATERING/04

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/CATERING/04

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/CATERING/04       Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/CATERING/04

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/CATERING/04

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/CATERING/04     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0040/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0040/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0040/DORADCA/01 W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/03

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/03

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/SZKOLENIA/03     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/03

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/03

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/SZKOLENIA/03   Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/MENTOR/02

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/MENTOR/02

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/MENTOR/02   Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/MENTOR/02

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/MENTOR/02

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/MENTOR/02     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/DORADCA/01     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze. Bukowno, Bolesław) projekt... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/DORADCA/01   Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze środków... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/13 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
Rozpoznanie rynku nr MRO0212/SZKOLENIA/05

Rozpoznanie rynku nr MRO0212/SZKOLENIA/05

Rozpoznanie rynku nr MRO0212/SZKOLENIA/05 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/10 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/06 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/2 W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/1 W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/05

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/05

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/05 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/12

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/12

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/12 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
Rozpoznanie rynku nr MRPO/0212/SZKOLENIA/04

Rozpoznanie rynku nr MRPO/0212/SZKOLENIA/04

Rozpoznanie rynku nr MRPO/0212/SZKOLENIA/04 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/9 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/8 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – PODOLOGIA_S6

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – PODOLOGIA_S6

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – PODOLOGIA_S6 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/11 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/2 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – KOSMETYKA_S5

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – KOSMETYKA_S5

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – KOSMETYKA_S5 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – UKŁADY_S4

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – UKŁADY_S4

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – UKŁADY_S4 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – TRENER PERSONALNY_S2

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – TRENER PERSONALNY_S2

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – TRENER PERSONALNY_S2 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – PAZNOKCIE_S1

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – PAZNOKCIE_S1

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – PAZNOKCIE_S1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – GRAFIKA KOMPUTEROWA_S3

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – GRAFIKA KOMPUTEROWA_S3

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU – GRAFIKA KOMPUTEROWA_S3 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WARSZTATY/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WARSZTATY/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WARSZTATY/1 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPOL 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WA-TRENER/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WA-TRENER/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WA-TRENER/1 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPOL 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/10 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/9 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/8 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
Rozpoznanie rynku nr  MRPO0212/SZKOLENIA/03

Rozpoznanie rynku nr MRPO0212/SZKOLENIA/03

Rozpoznanie rynku nr MRPO0212/SZKOLENIA/03 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/4 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/ECDL/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/ECDL/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/ECDL/1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/MASAŻ/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/MASAŻ/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/MASAŻ/1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/7 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/04

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/04

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/04 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
Zapytanie o szkolenia UDT/IMBiGS

Zapytanie o szkolenia UDT/IMBiGS

Zapytanie o szkolenia UDT/IMBiGS Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/STYLIZACJA PAZNOKCI/2

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/STYLIZACJA PAZNOKCI/2

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/STYLIZACJA PAZNOKCI/2 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/6 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/9 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/ZATRUDNIANIE_OBCOKRAJOWCÓW/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/ZATRUDNIANIE_OBCOKRAJOWCÓW/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/ZATRUDNIANIE_OBCOKRAJOWCÓW/1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/5 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
Rozeznanie Rynku nr RPLB0020/DOR/SP

Rozeznanie Rynku nr RPLB0020/DOR/SP

Rozeznanie Rynku nr RPLB0020/DOR/SP Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO0212/SZKOLENIA/02

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO0212/SZKOLENIA/02

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO0212/SZKOLENIA/02 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/8 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/1 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/2 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/2 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/2 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/KADRY,PŁACE/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/KADRY,PŁACE/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/KADRY,PŁACE/1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/4 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW Dla Uczestników szkoleń i staży w projekcie OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA publikujemy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW – jesteś na stażu lub szkoleniu? Te informacje są dla Ciebie – zapoznaj się! OGÓLNE WARUNKI... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO0212/SZKOLENIA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO0212/SZKOLENIA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO0212/SZKOLENIA/01 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/3 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/03 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/3 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/2 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/1 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/8 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/7 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/13 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/12

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/12

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/12 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/11 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/7 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/1 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA/1 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/6 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/SALA/1

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/SALA/1

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/SALA/1 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/ROZPOZNANIE SPRZĘT/2

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/ROZPOZNANIE SPRZĘT/2

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/ROZPOZNANIE SPRZĘT/2 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/WÓZKI/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/WÓZKI/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/WÓZKI/1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/6 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/ROZPOZNANIE SPRZĘT/1

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/ROZPOZNANIE SPRZĘT/1

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0104/ROZPOZNANIE SPRZĘT/1 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/4 – HDS

ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/4 – HDS

ROZEZNANIE RYNKU NR WRPO0076/SZKOLENIE/4 – HDS Dzień Dobry, firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/5 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/2 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/8 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/7 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/6 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/5 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/4 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/01 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/3 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/2 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/5 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/4 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/2 . W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/06 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/3 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/3 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/KOPARKO-ŁADOWARKI/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/KOPARKO-ŁADOWARKI/1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/KOPARKO-ŁADOWARKI/1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/egzamin/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/egzamin/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/egzamin/1 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji Ruszyła rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych.  Zachęcamy ratowników medycznych do złożenia kompletu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/1 W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0104/rozeznanie rynku catering/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0104/rozeznanie rynku catering/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0104/rozeznanie rynku catering/1 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/2 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/11 . W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ANGIELSKIEGO POZIOM A2

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ANGIELSKIEGO POZIOM A2

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ANGIELSKIEGO POZIOM A2 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0017/SZKOLENIA/10 – kurs SEP

Rozpoznania rynku nr RPLB0017/SZKOLENIA/10 – kurs SEP

Rozpoznania rynku nr RPLB0017/SZKOLENIA/10 – kurs SEP Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pn.... czytaj dalej
ZAPYTANIE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B

ZAPYTANIE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B

ZAPYTANIE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
Rozpoznania rynku nr RPLB0020/SEP-1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/SEP-1

Rozpoznania rynku nr RPLB0020/SEP-1 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.... czytaj dalej
ZAPYTANIE O CENĘ KURSU MASAŻU KLASYCZNEGO

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU MASAŻU KLASYCZNEGO

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU MASAŻU KLASYCZNEGO Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków... czytaj dalej
ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ECDL BASE

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ECDL BASE

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ECDL BASE   Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ZAPYTANIE O CENĘ KURSU E-MARKETING

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU E-MARKETING

ZAPYTANIE O CENĘ KURSU E-MARKETING Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1

ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1

ROZPOZNANIE CENOWE NR RPLD0081/ROZPOZNANIE BADANIE/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ PRAWA JAZDY KAT. B Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/NOCLEGI/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/NOCLEGI/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/NOCLEGI/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/9 W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1   W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4 Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
Rozeznanie rynku nr RPLD0081/ROZEZNANIE RYNKU PAWOJAZDY/1

Rozeznanie rynku nr RPLD0081/ROZEZNANIE RYNKU PAWOJAZDY/1

Rozeznanie rynku nr RPLD0081/ROZEZNANIE RYNKU PAWOJAZDY/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/CATERING/3

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/CATERING/3

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/CATERING/3 W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/3 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
DORADZTWO PRAWNE

DORADZTWO PRAWNE

DORADZTWO PRAWNE . Przypominamy o możliwości skorzystania z DORADZTWA PRAWNEGO w projekcie. Tematyka może objąć w szczególności: – udzielanie doradztwa prawnego dotyczącego zagadnień związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej –... czytaj dalej
DORADZTWO INFORMATYCZNE

DORADZTWO INFORMATYCZNE

DORADZTWO INFORMATYCZNE . Przypominamy, iż każda z firm powstałych w projekcie może skorzystać z DORADZTWA INFORMATYCZNEGO: Zakres usług • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb (każda forma będzie wymagała udokumentowania skorzystania z usług – karta... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1 W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,... czytaj dalej
NOWO POWSTAŁE FIRMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

NOWO POWSTAŁE FIRMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

NOWO POWSTAŁE FIRMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ramach projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” (POWR.01.02.02-02-0125/15) uczestnicy... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/1 W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/5 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/4 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/1

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/1

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/1 W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/15

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/15

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/15 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/8

ROZEZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/8

ROZEZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/8 W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10 W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
Rozeznanie Rynku nr MRPO/0212/DYŻURY SPECJALISTÓW/2

Rozeznanie Rynku nr MRPO/0212/DYŻURY SPECJALISTÓW/2

Rozeznanie Rynku nr MRPO/0212/DYŻURY SPECJALISTÓW/2 W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/MENTOR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/MENTOR/2 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/DORADCA/1 W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/7 W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/6 W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU NR RPOWS0622/SZKOLENIE/8

ROZEZNANIE RYNKU NR RPOWS0622/SZKOLENIE/8

ROZEZNANIE RYNKU NR RPOWS0622/SZKOLENIE/8     Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/MENTOR/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/MENTOR/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/MENTOR/8 . W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/DYŻURY SPECJALISTÓW/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/DYŻURY SPECJALISTÓW/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/DYŻURY SPECJALISTÓW/3 W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/2 W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego... czytaj dalej
ROZPOZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/5

ROZPOZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/5

 ROZPOZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/5   W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/8 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06 . W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPPM/0036/M/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/M/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/M/10 . W związku z realizacją Projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/M/05

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/M/05

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/M/05 . W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/DOR/09

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/DOR/09

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/DOR/09 W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej... czytaj dalej
ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0102/SZKOLENIA/9

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0102/SZKOLENIA/9

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0102/SZKOLENIA/9   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/14 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/13 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/12

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/12

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/12 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/2

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/2

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/7 W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/11 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/10 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/ROZEZNANIE SALA I SPRZĘT/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/7 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/6 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/9 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/5 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/8 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/4 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/7 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/2

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/2

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/6 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/5 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/3 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/1

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/1

 ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0105/rozeznanie catering/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/4 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/3  W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/2 .W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa ekspercka

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa ekspercka

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa ekspercka ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa ekspercka JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.   W ramach projektu realizowana będzie usługa ekspercka... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/4

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/4  W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/3 W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/9 . W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/DORADCA/1 W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/1 W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/DORADCA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/DORADCA/1 W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/14   W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja... czytaj dalej
ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa doradcza

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa doradcza

ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa doradcza ROZPOZNANIE CENOWE – Usługa doradcza JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu realizowana będzie usługa doradztwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/8

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/8

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/8 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji Ruszyła rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych.  Zachęcamy dyspozytorów medycznych do złożenia kompletu... czytaj dalej
ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0247/SZKOLENIA/11

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0247/SZKOLENIA/11

ROZPOZNANIE RYNKU nr POWER0247/SZKOLENIA/11     W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/6 . W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/1 . W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING

ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING

ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING   W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” z RPOWKP 8.3. prosimy o przedstawienie oferty na realizacje usługi cateringowej.       . Miejsce i termin składania ofert: . 1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/1 . W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1 . W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3 W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02 W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/7     W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2 . W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPLD0081/PSYCHOLOG/2 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ROZEZNANIE RYNKU nr RPLD0081/ROZEZNANIE SALE/1

ROZEZNANIE RYNKU nr RPLD0081/ROZEZNANIE SALE/1

ROZEZNANIE RYNKU nr RPLD0081/ROZEZNANIE SALE/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3 W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10   Przedmiot Zamówienia . Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursu kosmetycznego (I stopnia) dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PSYCHOLOG/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPLD0081/PSYCHOLOG/1 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA... czytaj dalej