AKTUALNOŚCI


„Akademia Pozytywnej Zmiany”

„Akademia Pozytywnej Zmiany”

Projekt "Akademia Pozytywnej Zmiany" - zapraszamy do udziału w projekcie! Projekt nr POWR.02.21.00-00-NS07/19 pt. „Akademia pozytywnej zmiany” jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne...

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0138/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0138/DORADCA/01

ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0138/DORADCA/01W związku z realizacją projektu WYSTARTUJ Z POWEREM! nr POWR.01.02.01-04-0138/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Komunikat w związku z Koronawirusem

Komunikat w związku z Koronawirusem

Komunikat w związku z Koronawirusem Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, biorąc pod uwagę konieczność zachowania środków bezpieczeństwa, o których na konferencjach...