Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy). Co najmniej 60% uczestników projektu stanowią osoby spełniające łącznie trzy warunki:

 1. są bezrobotni,
 2. nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym, dziennie),
 3. nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych

W pierwszej kolejności zrekrutowane zostaną osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu w 2019 roku realizowane są następujące działania wspierające wejście lub powrót na rynek pracy uczestników projektu:

 • pośrednictwo pracy (188 osób)
 • poradnictwo zawodowe (39 osób)
 • staże (69 osób),
 • prace interwencyjne (52 osoby)
 • szkolenie (8 osób)
 • bon na zasiedlenie (11 osób),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (17 osób)
 • bon szkoleniowy (4 osoby),
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (24 miejsca).
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia (3 osoby).

Nabór do projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

Ul. Dworcowa 9

68-100 Żagań

Tel. 68432 67 50

Do pobrania:

Plakat informujący o projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (IV)

Skip to content