BO JAK NIE WY, TO KTO?

BO JAK NIE WY, TO KTO?

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego...
Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

{ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie z projektu UE...
ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES

ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES

JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Pegaz Group sp.z o. o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorsiego na lata 2014-2020. Wartość projektu:   3 468...
Skip to content