ZAPROJEKTUJ SUKCES!

ZAPROJEKTUJ SUKCES!

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez...
OD STAŻU DO ANGAŻU

OD STAŻU DO ANGAŻU

O PROJEKCIE JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą Szkutnik Olimpia Komosińska i Gminą Dębnica Kaszubska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  OD STAŻU...
CENTRUM PRACY…

CENTRUM PRACY…

CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu CEL PROJEKTU JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy...
DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA…

DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA…

DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu O PROJEKCIE Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z firmą JMM Mariusz...
EKOnomia w biznesie

EKOnomia w biznesie

EKOnomia w biznesie Firma JMM Mariusz Lewandowski od 01.10.2014 świadczy usługi doradcze dla 88 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem, pełniąc rolę Eko-doradcy w projekcie „EKOnomia w biznesie”, realizowanym przez firmę Jobfitter sp. z o.o....
Skip to content