DORADZTWO INFORMATYCZNE

.

Przypominamy, iż każda z firm powstałych w projekcie może skorzystać z DORADZTWA INFORMATYCZNEGO:

Zakres usług
• pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb (każda forma będzie wymagała udokumentowania skorzystania z usług – karta doradcza)
• dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
• doradztwo w doborze i instalacji oprogramowania
• konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
• instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
• zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
• bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
• rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
• diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
• przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
• instalacja oprogramowania użytkowego
• diagnostyka urządzeń peryferyjnych
• wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
• konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
• prowadzenie ewidencji sprzętu IT
• zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
• szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
• RODO
• www/FB

Skip to content