DORADZTWO PRAWNE

.

Przypominamy o możliwości skorzystania z DORADZTWA PRAWNEGO w projekcie.

Tematyka może objąć w szczególności:
– udzielanie doradztwa prawnego dotyczącego zagadnień związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
– udzielanie doradztwa prawnego w zakresie analizy i opinii na temat umów z kontrahentami
– udzielanie doradztwa prawnego w zakresie projektowania zarysów wstępnych umów z kontrahentami
– wsparcie prawne w zakresie wewnętrznej organizacji firm Uczestników/czek projektu
– udzielanie doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnych
– udzielanie doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony środowiska, obrotu elektronicznego, zobowiązań
– udzielanie doradztwa prawnego w zakresie postępowań administracyjnych
– udzielanie doradztwa prawnego w zakresie obsługi i realizacji windykacji należności na drodze postępowania polubownego i sądowego
– i inne wg potrzeb.

Zapisy: 668 418 421 lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

Skip to content