{

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 574 410,34 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31/03/2019 jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej/Ratownik Medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego – obsługa zdarzeń, odpowiedzialność, stres, dzięki czemu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umocnią swoją pozycję na rynku pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • dyspozytorzy medyczni/ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej,
 • osoby powyżej 50. roku życia.

CO OFERUJEMY?

Szkolenie dla dyspozytorów medycznych z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składające się z 3 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych (4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych),
 • Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenie dla ratowników medycznych pn. Ratownik Medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego – obsługa zdarzeń, odpowiedzialność, stres, składające się z 53 godzin szkolenia oraz 3 godzin egzaminu.

CERTYFIKAT

Szkolenie dla dyspozytorów medycznych zakończony się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kompetencji w zakresie procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej.

Szkolenie dla ratowników medycznych zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji w zakresie Ratownik Medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego – obsługa zdarzeń, odpowiedzialność, stres.

KONTAKT


BIURO PROJEKTU

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

ul. Powstańców 52/54 40-024 Katowice

Skip to content