JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

r

Dofinansowanie projektu: 759 875,00 zł

r

Dofinansowanie projektu z UE: 679 888,16 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 30.09.2019 r., jest aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu nastąpi po przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikającego z opracowanych dla i przy udziale uczestników projektu, indywidualnych planów działania, co przełoży się na podjęcia przez nich (samo)zatrudnienia.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

  • zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego;
  • w wieku 30 lat i więcej;
  • biernych zawodowo – które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (osoba która, nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP).

Należące przynajmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej

Pośrednictwo pracy

Opieka mentorska

Organizacja szkoleń mających na celu podniesienie lub nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych

Organizacja staży

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
r

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa lubuskiego, w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.
Rekrutacja uczestników rozpoczyna się: 20.01.2018 r.
Rekrutacja uczestników kończy się: 31.03.2019 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2.

Wypełniasz i podpisujesz.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

Biuro projektu

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Tel.: 792 335 900, 575 033 900
Fax: 61 654 90 30
Mail: dzw@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl/dzwc
www.facebook.com/dzwc.lubuskie

AKTUALNOŚCI

GALERIA

Skip to content