{

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie z projektu UE : 1 345 610,43 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.10.2018 r. jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu w zakresie „Medyczne czynności ratunkowe w zagrożeniach środowiskowo-terenowych”, dzięki czemu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem wewnętrznym, umocnią swoją pozycję na polskim rynku pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.
CO OFERUJEMY?

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA 2018r.

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kompetencji w zakresie medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych.

Za udział w szkoleniu uczestnik otrzymuje 64 punkty edukacyjne

KONTAKT


BIURO PROJEKTU

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52

40-024 Katowice

pokój nr 2

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 793 335 900

BIURO PROJEKTU

JMM Mariusz Lewandowski

ul. Mickiewicza 33/50

60-837 Poznań

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 575 833 900

WPRK

JMM

Skip to content