GRUPA 3: Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

W dniach od 07.08.2018 do 13.08.2018 w godzinach 8.00-15:00 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Wniosek należy złożyć w regionalnym biurze projektu, JMM Mariusz Lewandowski ul. Rynek 55/16 (Stary Sąd), 58-200 Dzierżoniów w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach). Na dokumentach trzeba złożyć własnoręczny podpis i zaparafować na każdej stronie. Komplet złożonych dokumentów powinien mieć ponumerowane strony i być trwale spięty

Skip to content