INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że prowadzi nabór uczestników do programu RPO  „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VII)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej 6. „Regionalny rynek pracy” Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”. W ramach Programu Regionalny Program Operacyjny dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Nabór na następujące formy aktywizacji zawodowej:

– staże

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

– Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Szczegółowe informacje o projektach możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce Fundusze Europejskie.

 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną w wieku 30 lat i więcej będącą w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • osobą w wieku 50 lat i więcej,
  • kobietą,
  • osobą z niepełnosprawnościami,
  • osobą długotrwale bezrobotną,
  • osobą o niskich kwalifikacjach

oraz zarejestrowaną w tutejszym urzędzie i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie skontaktuj się jak najszybciej z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach:

-telefonicznie – 95 758 36 08

i poproś o połączenie z doradcą klienta indywidualnego

-elektronicznie – sekretariat@pupslubice.pl

-osobiście – tylko po wstępnie ustaleniu dokładnego terminu rozmowy z doradcą dzwoniąc pod nr tel.:  95 758 36 08

 

Udział w projekcie może umożliwić Tobie między innymi nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, podjęcie samozatrudnienia, czy też podjąć pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Zachęcamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Słubicach, pracodawców do udziału w projektach realizowanych przez urząd.

Termin realizacji projektu

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Plakat RPO 7

Skip to content