Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Ruszyła rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych.

 Zachęcamy ratowników medycznych do złożenia kompletu dokumentów i skorzystania z form wsparcia oferowanych w ramach projektu.

 Termin naboru dokumentów: rekrutacja ciągła – od 02/01/2019 r. do zrekrutowania ostatniej grupy, jednak nie dłużej niż do 28/02/2019 r.

 

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szkolenie dla ratowników medycznych pn. Ratownik Medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego – obsługa zdarzeń, odpowiedzialność, stres, składające się z 53 godzin szkolenia oraz 3 godzin egzaminu.

Pierwsze szkolenia zaczynają się 01/02/2019, szczegółowy harmonogram dostępny w Biurze Projektu lub na stronie www projektu.

Ukończenie szkolenia wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu zostanie potwierdzone poprzez otrzymanie przez uczestnika certyfikatu.

 Wsparcie w ramach projektu pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych!

 

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w projekcie wypełnijcie komplet dokumentów rekrutacyjnych i prześlijcie na adres biura lub złóżcie osobiście w biurze projektu (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie https://jmm.net.pl/dyspozytorzy/

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52 p. 125, 40-024 Katowice, tel. 32 442 00 64, tel. 575 833 900, e-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl,

Zachęcamy do udziału!

Skip to content