Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Ruszyła rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych.

 Zachęcamy dyspozytorów medycznych do złożenia kompletu dokumentów i skorzystania z form wsparcia oferowanych w ramach projektu.

 Termin naboru dokumentów: rekrutacja ciągła – od 01/12/2017 r. do zrekrutowania ostatniej grupy, jednak nie dłużej niż do 30/04/2018 r.

 

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 Szkolenie z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składające się z 3 bloków tematycznych:

  1. Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 16 godzin zajęć
  2. Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych
  3. Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych

Ukończenie szkolenia wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego zostanie potwierdzone poprzez otrzymanie przez uczestnika certyfikatu, wydanego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

JMM zapewni dla min. 50% uczestników zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz koszt noclegu.

 Wsparcie w ramach projektu pozwoli na podniesienie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej.

 

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w projekcie wypełnijcie komplet dokumentów rekrutacyjnych i prześlijcie na adres biura lub złóżcie osobiście w biurze projektu (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie https://jmm.net.pl/dyspozytorzy/

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52 p. 125, 40-024 Katowice, tel. 32 442 00 64, tel. 575 833 900, e-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl,

Zachęcamy do udziału!

Skip to content