Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż 2 kolejne projekty JMM otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim”, który skierowany jest do min. 600 ratowników medycznych pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach składających się z min. 4 z 5 bloków (modułów) tematycznych takich jak:

  • moduł pediatryczny,
  • moduł urazowy,
  • moduł ALS,
  • moduł badań podmiotowych i przedmiotowych w opiece przedszpitalnej,
  • moduł EKG w ratownictwie.

 

Z kolei w partnerstwie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach rozpoczniemy realizację projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK”, który skierowany jest do min. 600 funkcjonariuszy zatrudnionych lub pełniących

służbę w jednostkach współpracujących z Systemem Ratownictwa Medycznego pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł ratownika w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.03.2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy wkrótce na naszą stronę internetową do zakładki „PROJEKTY”.

Skip to content