JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu UE: 1 312 168,80 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do 30.04.2019 r. jest podniesienie kwalifikacji zawodowych min. 785 uczestników projektu w zakresie ratownictwa medycznego oraz min. 100 kursów prawa jazdy kat. C, dzięki czemu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, umocnią swoją pozycję na łódzkim rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • ratownicy medyczni
 • osoby mieszkające lub pracujące na terenie województwa łódzkiego
 • osoby mające ukończone 18 lat

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby z wykształceniem średnim
 • osoby 50+

SZKOLENIA


W ramach projektu zorganizowanych zostanie min. 53 edycje kursów doskonalących dla ratowników medycznych (KDRM).

Opis kursu:

Szkolenie to skierowane jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych pracujących w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Medyczne czynności ratunkowe
 • Przygotowania pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
 • Resuscytacja noworodka
 • Algorytm ALS i PALS
 • Zabezpieczanie dróg oddechowych w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • Częstoskurcze
 • Opatrywanie ran
 • Unieruchamianie kręgosłupa
 • Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej
 • Zdarzenia masowe i katastrofy

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60).  Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (do pobrania tutaj:  https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/programy-kursow-ratownikow-medycznych/). Zgodnie z w/w ustawą po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym.

Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni) lub podzielone na dwie części (2 dni+4 dni; 3dni+3dni); albo podzielone na trzy części (2dni+2dni+2dni) jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

NUMER DATA OD TRYB MIEJSCE
KDRM/0081/38 06-07.04.2019, 13-14.04.2019, 27-28.04.2019 2+2+2 Łódź, lokalizacja Sali szkoleniowej– w trakcie ustalania.
KDRM/0081/39 08-13.04.2019 6 Łódź, lokalizacja Sali szkoleniowej– w trakcie ustalania.
KDRM/0081/40 15-17.04.2019, 24-26.04.2019 3+3 Łódź, lokalizacja Sali szkoleniowej– w trakcie ustalania.

Nasze kursy znajdziecie tez na stronie CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/kursy/?rok=2017&ro=2&spe=176

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie ratownictwa medycznego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA

REKRUTACJA


OBECNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA KURSY:

NUMER DATA OD TRYB MIEJSCE
KDRM/0081/38 06-07.04.2019, 13-14.04.2019, 27-28.04.2019 2+2+2 Łódź, lokalizacja Sali szkoleniowej– w trakcie ustalania.
KDRM/0081/39 08-13.04.2019  6 Łódź, lokalizacja Sali szkoleniowej– w trakcie ustalania.
KDRM/0081/40 15-17.04.2019, 24-26.04.2019 3+3 Łódź, lokalizacja Sali szkoleniowej– w trakcie ustalania.

KONTAKT


 ul. Rewolucji 1905 roku 82

90-001 Łódź, pokój nr A19

(budynek ARTERION Inkubator Technologiczny)

REGIONALNE BIURO PROJEKTU

telefon: 42 299 18 57

telefon: 42 299 18 58

telefon: 32 609 31 57

mail: KDRM_lodzkie@jmm.net.pl

telefon: 695 910 889

telefon: 575 833 900

www: jmm.net.pl/kdrmlodz

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content