Komunikat o przekształceniu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 maja 2021 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą: JMM Mariusz Lewandowski, NIP 8211060291, REGON 300838403, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która funkcjonować będzie pod firmą:

JMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: JMM sp. z o.o.)

Spółce tej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (podstawa prawna: art. 5842 w związku z art. 551 § 5 i art. 5841 Kodeksu spółek handlowych).

Poniżej wskazuję siedzibę oraz dane przekształconej spółki JMM sp. z o.o.:

¾       Adres siedziby:        ul. Adama Mickiewicza 33, lok. 50, 60-837 Poznań,

¾       KRS:                            nr 0000897208, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

                                              VIII Wydział Gospodarczy KRS,

¾       NIP:                            781 20 20 456

¾       REGON:                     388818560.

Powyższe zmiany nie wymagają od Państwa dokonywania żadnych formalności związanych z zawartymi umowami, które obowiązują i będą obowiązywać nadal w niezmienionym brzmieniu. Wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego wynikające z zawartych umów wykonywane będą przez JMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Począwszy od dnia przekształcenia, tj. 5 maja 2021 r., prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów (w tym ewentualnych faktur) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji do utworzonej w wyniku tego przekształcenia spółki.

Odpis aktualny z KRS dla przekształconej spółki dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości informacji w powyższym zakresie prosimy  o kontakt.

Skip to content