{

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 KWALIFIKACJOM NA RATUNEK.

r

Dofinansowanie projektu z UE: 1 309 374,00 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu zaplanowanym do 30.06.2018 r. jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu przez uzyskanie tytułu zawodowego ratownika, dzięki czemu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, umocnią swoją pozycję na śląskim rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

UCZESTNICY


Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

  • będąca zatrudniona, pełniąca służbę lub będąca członkiem Systemu Ratownictwa Medycznego (SRM) lub jednostki współpracującej z SRM
  • mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego
  • mająca ukończone 18 lat
W szczególności:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby z wykształceniem średnim
  • kobiety
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby bezrobotne
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • osoby w trudnej sytuacji finansowej

KURS i EGZAMIN KPP


W ramach projektu organizowany będzie kurs i egzamin zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30.04.2018 r.


Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz ze strony lub w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Otrzymujesz informację o przyjęciu do projektu

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT


BIURO PROJEKTU

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice
I piętro, pokój nr 125

telefon: 32 442 00 63
telefon: 32 428 71 94
mail: kpp@jmm.net.pl

Biuro jest czynne w godzinach 9:00-15:00

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content