{

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA.

Dofinansowanie projektu: 1 661 712,60 zł

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.03.2020 r. jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu przez uzyskanie tytułu ratownika, dzięki czemu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, umocnią swoją pozycję na śląskim rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

UCZESTNICY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

  • będąca zatrudniona, pełniąca służbę lub będąca członkiem jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym
  • mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego
  • mająca ukończone 18 lat
W szczególności:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby z wykształceniem średnim
  • kobiety
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby bezrobotne
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • osoby w trudnej sytuacji finansowej

KURS i EGZAMIN KPP

W ramach projektu organizowany będzie kurs i egzamin zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
HARMONOGRAM WSPARCIA

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.


Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz ze strony lub w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne

2. Wypełniasz i podpisujesz

3. Dostarczasz do nas (pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Otrzymujesz informację o przyjęciu do projektu

JESTEŚ W PROJEKCIE!

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice
I piętro, pokój nr 125

telefon: 32 428 71 57
mail: kpp@jmm.net.pl

Biuro jest czynne w godzinach 9:00-15:00

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

AKTUALNOŚCI

GALERIA

Skip to content