Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – zdjęcie

Szkolenie było skierowane było do ratowników medycznych pracujących lub/i zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego. Celem kursu było pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej (m.in. medyczne czynności ratunkowe, resuscytacja noworodka, dziecka, osoby dorosłej, algorytm ALS i PALS, opatrywanie ram, zderzenie masowe i katastrofy). Szkolenie kończyło się egzaminem testowym i praktycznym. Kurs był organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

5

Skip to content