Rozpoczynamy nabór chętnych osób, do założenia własnej działalności


Od 17 do 31 lipca 2017 r. prowadzimy wśród pozostających bez pracy mieszkańców gmin Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo nabór chętnych, do założenia własnej działalności.

Kryteria udziału w projekcie, dokumentacja zgłoszeniowa – do pobrania na stronie projektu www.jmm.net.pl/klasabiznes.

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu w siedzibie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, pok. nr 2, złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera (kierowanej na ten sam adres). O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Skip to content