Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Zapraszamy do klasy BIZNES rozpocznie się w dniu 25.07.2017r. i potrwa do dnia 18.08.2017r., dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń  w godzinach 8.00-16.00, złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera (kierowanej na ten sam adres). O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

.

W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc w projekcie, nabór zgłoszeń może zostać zakończony szybciej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonu:  575 689 900

.

W dniach 31.07.2017-04.08.2017r. biuro projektu będzie nieczynne, w tym okresie dokumenty prosimy wysyłać na adres JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań

.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych (pomoc asystenta, wsparcie tłumacza języka migowego itp.) W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Skip to content