Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcia pomostowego dla I grupy.

Informujemy, iż w terminie od 25 września 2020 r. do 23 października 2020 r. zostaje otwarty naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcia pomostowego dla grupy I w województwie kujawsko-pomorskim.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

W przypadku gdy liczba napływających zgłoszeń przewyższy dwukrotność wolnych miejsc w projekcie tj. 52 zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru.

Wnioski prosimy składać w Biurze Projektu JMM Mariusz Lewandowski

ul. Bukowa nr 27 lok. C7

87-100 Toruń

Skip to content