OFERTA


JMM jest firmą doradczą, funkcjonującą od 2008 r., specjalizującą się w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – dotacji z funduszy Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla działań ukierunkowanych na rozwój:

 • – firm
 • – jednostek samorządu terytorialnego
 • – organizacji pozarządowych (NGO’s)

Działalność firmy obejmuje również przygotowywanie i realizację projektów oraz doradztwo gospodarcze i prawne z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE.

Na zlecenie klientów, którzy pozyskali środki na dofinansowanie realizacji projektów – przeprowadzamy audyt zewnętrzny, którego celem jest jednoznaczna ocena, czy realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowania projektu.

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług są doświadczenie i kompetencje naszych specjalistów. Kadrę JMM stanowią doświadczeni praktycy z dziedziny aplikowania o fundusze w ramach EFS, Phare, oraz wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. Nasi konsultanci w okresie programowania 2004-2006 –realizowali / nadzorowali projekty o łącznej wartości 33,7 mln zł, w ramach których przeszkolono ponad 13 tys. osób. W bieżącym okresie programowania w ramach PO KL nadzorowali realizację projektów o łącznej wartości 8,2 mln zł, w ramach których przeszkolono ponad 2,5 tys. osób.

Konsultanci JMM pełnia funkcję Ekspertów zewnętrznych pracujących na zlecenie:

 • – Fundacji Fundusz Współpracy – w ramach PO EWT
 • – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach PO RPW
 • – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – w ramach PO KL
 • – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – w ramach PO KL
 • – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – w ramach PO KL
 • – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – w ramach PO KL
 • – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – w ramach PO KL
 • – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – w ramach PO KL

Zespół JMM nieustannie aktualizuje swoją wiedzę z zakresu możliwych do wykorzystania źródeł finansowania, przygotowywania dokumentacji i zarządzania projektami oraz rozliczania dotacji i audytu projektów.

JMM posiada również status instytucji szkoleniowej na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.