Otwarcie naboru do II grupy rekrutacyjnej projektu


JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą Szkutnik Olimpia Komosińska i Gminą Dębnica Kaszubska  ogłasza termin II tury rekrutacji do projektu ” OD STAŻU DO ANGAŻU”. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 28.11-16.12.2016r.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN SPEŁNIAJĄCYCH PONIŻSZE WARUNKI:

-biernych zawodowo (nie pracujących, nie będących bezrobotnymi)

– w wieku 15-29

– zamieszkujących na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,

– które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)

Kryteria udziału w projekcie, dokumentacja zgłoszeniowa – do pobrania tutaj

 

Skip to content