JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA

CEL PROJEKTU

Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.05.2022 r. jest wzrost zdolności do zatrudnienia min. 60 z 85 mieszkańców następujących powiatów objętych projektem: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

 • Mieszkańców powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego.
 • Osób powyżej 18 roku życia.
 • Osób lub rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób:
  • długotrwale bezrobotnych;
  • potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek,
  • z niepełnosprawnościami,
  • młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • osoby opuszczające zakłady karne,
  • osoby bezdomne.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Wyznaczenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;
 • Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe;
 • Warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności społeczne;
 • Darmowe szkolenia zawodowe (dodatkowo stypendium szkoleniowe 9,93 zł netto /godz);
 • Staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 1489,00 zł netto (tzw. „na rękę”);
 • Pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie mentora i/lub specjalistów, którzy będą realizować poradnictwo (w tym specjalistyczne) z takich zagadnień, jak: zdrowie i równowaga psychiczna, rozwiązywanie problemów osobistych (życiowych), rodzinnych, aspekty prawne.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dokumenty do pobrania (obowiązujące od 28.09.2021r):

Dokumenty do pobrania (obowiązujące od 5.05.2021r):

Dokumenty do pobrania (obowiązujące do 4.05.2021r):

Dokumentacja stażowa:

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

WYKAZ PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

DANE OSOBOWE W PROJEKCIE

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów  krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, Zielonej Góry, żagańskiego, żarskiego, w 9 turach po średnio 9-10 os./tura (+ 2 os. lista rezerwowa). Nabór będzie trwał min. 14 dni, max. 21 dni, ogłaszany średnio co 4 tygodnie.

Rekrutacja uczestników rozpoczyna się: 15.12.2020 r.
Rekrutacja uczestników została wydłużona do: 31.12.2021 r.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2. Wypełniasz i podpisujesz.

3. Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4. Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów)

5. Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej

6. Rozmowa rekrutacyjna

JESTEŚ W PROJEKCIE!

GALERIA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Biuro Projektu:

ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 203, II piętro 65-034 Zielona Góra

Tel.: 575-773-900; 530-981-978
mail: owdzbis.lubuskie@jmm.net.pl
www. jmm.net.pl/owdzbis.lubuskie
www.facebook.com/owdz.lubuskie/

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Skip to content