JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Dofinansowanie projektu: 1 851 924,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 642 949,67 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 31.12.2021 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:
Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności miast: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek

Osób w wieku 18-29 lat

Osób biernych zawodowo, należących do grupy NEET

Osób z niepełnosprawnościami

Osób z niskimi kwalifikacjami, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo zawodowe

Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe)

Staże zawodowe (+ stypendium stażowe)

Szkolenia i doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia własnej firmy

Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)

Wsparcie pomostowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej

Pośrednictwo pracy

REKRUTACJA


REKRUTACJA KROK PO KROKU
1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2.

Wypełniasz i podpisujesz.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).
5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

HARMONOGRAM


LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU NA ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ
LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DG

AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


Bukowa 27, lok. 23, 87-100 Toruń

tel.: 575 689 900, 535 338 900, 575 521 600

e-mail: powertorun@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/powertorun

www.facebook.com/WystartujzPowerem.Torun

Skip to content