Wykwalifikowane kadry lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych

O PROJEKCIE


Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych na umowę o pracę w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych w województwie lubuskim z zakresu przeprowadzania wewnętrznych audytów ekologicznych oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych do projektowania.

Celem jest przeszkolenie 200 osób, w tym:

 • 20 kobiet oraz 180 mężczyzn;
 • 60 osób wykształceniem co najwyżej średnim;
 • 80 osób powyżej 50 roku życia.

Po ukończeniu szkolenia (min. 80% obecności) i pozytywnym zdaniu egzaminów każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabyte umiejętności:

 • – dla szkoleń z grupy AutoCad – Certificate of Completion Autodesk dla modułów AutoCad, AutoCad Civil 3d, Revit Architekture, Revit Structure, Autodesk Inventor, Autodesk Robot i 3ds Max
 • – dla szkoleń z zakresu przeprowadzania wewnętrznych audytów ekologicznych – certyfikat potwierdzający przeszkoenie z zakresu przeprowadzania wewnętrznych audytów ekologicznych w przedsiębiorstwie.

UCZESTNICY


Grupę docelową projektu stanowi 80 MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z branży budowlanej i/lub pokrewnej (PKD 2007, m.in. Sekcja F i/lub pokrewne) posiadających jednostkę organizacyjną (siedzibę, filię, oddział) na terenie województwa lubuskiego.

Do projektu przystąpić mogą wyłącznie przedsiębiorstwa, które do ogłoszenia konkursu (tj. do 02.04.2013r.) nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w ramach EFS w latach 2007-2012.

Szkolenie przeznaczone jest dla 200 osób:

 • – właścicieli (samozatrudnionych) lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego;
 • – oddelegowanych na szkolenie z zakładu pracy;
 • – 60 uczestników legitymuje się wykształceniem co najwyżej średnim;
 • – 80 uczestników powyżej 50 roku życia.

Uczestnikami będą pracownicy branży budowlanej:

 • – inżynierowie, geodeci, specjaliści przygotowujący mapy, planiści, projektanci i inni, którzy w pracy zajmują się procesami projektowania (budynków, sieci instalacji, infrastruktury itp.), ale nie posiadają wystarczających umiejętności, by efektywnie korzystać z branżowego oprogramowania;
 • – pracownicy, których zakres obowiązków dot. obszaru audytów ekologicznych, tj. np. dokonujący inwentaryzacji oraz oceny stanu techn. urządzeń, pozyskujący dane środowiskowe, biorący udział w sporządzaniu sprawozdań odpadowych, z korzystania ze środowiska, OŚ-OP1 /OPAK, KOBIZE itp.

Na etapie rekrutacji kobiety będą miały pierwszeństwo do udziału w projekcie. Przy jednoczesnym zgłoszeniu i zakwalifikowaniu większej liczby osób, to kobiety jako pierwsze będą wpisywane na listy uczestników/-czek szkoleń.

AKTUALNOŚCI


KONTAKT


  Os. Jana III Sobieskiego 37/21
  60-688 Poznań

  Email: biuro@jmm.net.pl

  Telefon: 603-419-300; 660-713-090

  Faks: (0-61) 654 90 30

  www.jmm.net.pl

  NIP: 821-106-02-91
  REGON: 300838403

  JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

  Skip to content