EKOnomia w biznesie

Firma JMM Mariusz Lewandowski od 01.10.2014 świadczy usługi doradcze dla 88 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem, pełniąc rolę Eko-doradcy w projekcie „EKOnomia w biznesie”, realizowanym przez firmę Jobfitter sp. z o.o. (numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01-00-377/13)

Podstawowym celem usługi jest podniesienie jakości i standardów zarządzania środowiskowego w 88 przedsiębiorstwach.

Celem doradztwa jest wykonanie Analizy Potrzeb 88 Przedsiębiorstw (MMSP) w zakresie rozwiązań proekologicznych, niezbędnych dla doprecyzowania zakresu i formy wsparcia w obszarze potencjalnych działań proekologicznych zorientowanych na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Proces diagnostyczny dotyczy dwóch obszarów (ich porównanie pozwoli na zaplanowanie i realizację działań niwelujących niedobór świadomości i wiedzy ww. sferach):
1. Eko-Analiza Przedsiębiorstwa w zakresie diagnozy stanu i potrzeb wprowadzania rozwiązań proekologicznych.
2. Analiza luk w zakresie eko-kompetencji pracowników przedsiębiorstwa (kompetencji bezpośrednio powiązanych z wdrażaniem działań proekologicznych).

Zakres zadań składa się z 4 etapów:
1. Analiza aktualnie wykonywanych i planowanych zadań rozwojowych przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz ich priorytetyzacją.
2. Przypisanie odpowiednich eko-kompetencji do określonych zadań w przedsiębiorstwie.
3. Ocena wybranych eko-kompetencji u pracowników.
4. Przygotowanie planu wdrażania działań proekologicznych zawierającego opis zidentyfikowanych obszarów przeprowadzenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie oraz wskaźników ekonomicznych mających służyć ocenie skuteczności wdrożenia programu.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.11.2015 r.
Łączna liczba przeprowadzonych godzin doradczych: 1298 godzin

KONTAKT


  Os. Jana III Sobieskiego 37/21
  60-688 Poznań

  Email: biuro@jmm.net.pl

  Telefon: 603-419-300; 660-713-090

  Faks: (0-61) 654 90 30

  www.jmm.net.pl

  NIP: 821-106-02-91
  REGON: 300838403

  JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

  Skip to content