Ekozarządzanie - o środowisku metodycznie

Firma JMM Mariusz Lewandowski od 01.10.2014 świadczy usługi doradcze dla 17 mikroprzedsiębiorstw objętych wsparciem, pełniąc rolę Eko-doradcy w projekcie „Ekozarządzanie – o środowisku metodycznie”, realizowanym przez firmę TOPAS sp. z o.o. (numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01-00-075/13).
Podstawowym celem usługi jest podniesienie jakości i standardów zarządzania środowiskowego w 17 przedsiębiorstwach.
Zakres zadań dot. 17 mikroprzedsiębiorstw:

 • – wieloaspektowa diagnoza potrzeb i otoczenia biznesowego firmy w kontekście zarządzania środowiskowego;
 • – analiza sytuacji w organizacji w oparciu o przyjęty przez nas model dojrzałości projektowej, między innymi ocenę sytuacji i określenie kierunków rozwoju;
 • – wsparcie metodologiczne w zakresie zarządzania eko-projektami;
 • – opracowanie i przyjęcie przez przedsiębiorstwo planu wdrożenia działań proekologicznych.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2015 r.
Łączna liczba przeprowadzonych godzin doradczych: 170 godzin

KONTAKT


  Os. Jana III Sobieskiego 37/21
  60-688 Poznań

  Email: biuro@jmm.net.pl

  Telefon: 603-419-300; 660-713-090

  Faks: (0-61) 654 90 30

  www.jmm.net.pl

  NIP: 821-106-02-91
  REGON: 300838403

  JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

  Skip to content