EKOSTANDARD – kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP

Firma JMM Mariusz Lewandowski od 01.10.2014 świadczy usługi doradcze dla 48 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem, pełniąc rolę Eko-doradcy w projekcie „EKOSTANDARD – kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP”, realizowanym przez firmę Altkom Akademia S.A. (numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01-00-031/13).

Celem usługi doradczej jest wieloaspektowa diagnoza 48 przedsiębiorstw (MMŚP) ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ochrony środowiska.

Zakres zadań:

 • – ustalenie zakresu działania przedsiębiorstwa oraz przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, które muszą być spełniane przez firmę,
 • – określenie obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływających na środowisko,
 • – analiza świadomości ekologicznej firmy oraz wskazanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w zakresie funkcjonowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • – diagnoza luk w zakresie eko-kompetencji, czyli kompetencji bezpośrednio powiązanych z wdrażaniem proekologicznych rozwiązań i jednocześnie uznanych za kluczowe.

W ramach przedmiotowego doradztwa, po przeprowadzeniu analizy umiejętności i kompetencji pracowników firm oraz pogłębionej analizie obszarów działalności firm mających wpływ na środowisko naturalne, wypracowane zostaną  z poszczególnymi  przedsiębiorstwami listy działań proekologicznych, których wdrożenie będzie możliwe w firmach, które zaś przyczynią się do budowania organizacji funkcjonującej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2015 r.

Łączna liczba godzin doradczych: 1616 godzin

KONTAKT


  Os. Jana III Sobieskiego 37/21
  60-688 Poznań

  Email: biuro@jmm.net.pl

  Telefon: 603-419-300; 660-713-090

  Faks: (0-61) 654 90 30

  www.jmm.net.pl

  NIP: 821-106-02-91
  REGON: 300838403

  JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

  Skip to content