„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)”

 

Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Całkowita wartość projektu wynosi 1 280 225,08 zł (w tym wkład z Unii Europejskiej wynosi 84,28% wartości projektu tj. 1 078 973,70 zł)

 

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że ciągle prowadzi nabór uczestników do programu PO WER „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat

Nabór na następujące formy aktywizacji zawodowej:

– staże

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

– bon na zasiedlenie

Szczegółowe informacje o projektach możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce Fundusze Europejskie.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną do 29 roku życia zarejestrowaną w tutejszym urzędzie i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie skontaktuj się jak najszybciej z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach:

 

-telefonicznie – 95 758 36 08 i poproś o połączenie z doradcą klienta indywidualnego

-elektronicznie – sekretariat@pupslubice.pl

-osobiście – tylko po wstępnie ustaleniu dokładnego terminu rozmowy z doradcą dzwoniąc pod nr tel.:

95 758 36 08

 

Udział w projekcie może umożliwić Tobie między innymi nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, podjęcie samozatrudnienia lub też podjęcie pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

 

Zachęcamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Słubicach, pracodawców do udziału w projektach realizowanych przez urząd.

Termin realizacji projektu

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022r.

Skip to content