REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAPROJEKTUJ SUKCES


 

Jeżeli:
• masz ponad 30 lat;
• masz trudności ze znalezieniem pracy bądź zdobyciem nowych doświadczeń i kwalifikacji zawodowych;
• mieszkasz na terenie powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego;
• dodatkowo jesteś osobą niepełnosprawną, czy też masz ponad 50 lat;
• chcesz zmienić coś w swoim życiu;

Zgłoś się do naszego projektu ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej.

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE DO 31-12-2017

W czasie trwania projektu zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi, atrakcyjne szkolenia i zwrot kosztów dojazdów, opiekę mentora, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także płatne staże (min. 3 miesięczne) i pomoc w znalezieniu satysfakcjonującej pracy.

Formularze zgłoszeniowe można wysyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, bądź też składać osobiście w biurze regionalnym projektu:

Kolbark, ul. Źródlana 3
(siedziba Stowarzyszenia KLUCZ)
32-310 Klucze
https://goo.gl/maps/pnoFq9cm6Js

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Skip to content