ROZEZNANIE RYNKU nr 1

 

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi kursów prawa jazdy.

Miejsce składania ofert

  • Oferty należy składać drogą pocztową, pocztą kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
  • Oferta powinna zostać dostarczona na następujący adres:

Biuro Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

Kolbark, ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

(budynek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”)

lub     biuro@jmm.net.pl 

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2017 roku o godz. 16.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

tel. 660 713 090

email: biuro@jmm.net.pl

.

.

Skip to content