ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonym przez JMM rozpoznaniem cenowym na  świadczenie usług związanych z wynajmem sal na szkolenia  oraz do złożenia oferty.

W załączeniu przesyłam dokumenty i szczegółowe informacje.

 

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze, do dnia 05.09.2018 r., do godziny 14:00.
  2. Termin składania ofert upływa 12.10.2018 roku o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 roku o godz. 15.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content