ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0140/CATERING/04

 

 

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego (gminy Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wystartuj z POWER-em!”. Uczestnikami projektu są osoby do 30-stego roku życia.

W ramach projektu w związku z organizacją szkoleń ABC Przedsiębiorczości zamierzamy zamówić usługę cateringową w postaci poczęstunku dla uczestników projektu  – przerwy kawowej oraz obiadu (min. 4 max. 14 osób).

Warunki zamówienia, wymogi wobec wykonawcy:

 • Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) w formie przerwy kawowej (kawa, herbata, woda, ciastka, słone przekąski, owoce) oraz obiadu obejmującego dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój.

Wyżywienie podczas przerwy kawowej powinno obejmować:

 1. kawę (mielona i rozpuszczalna), herbatę (czarna, zielona i owocowa), śmietanka/mleko do kawy, świeża cytryna do herbaty (całe plasterki), cukier w saszetkach (min. 5 g) – bez ograniczeń na uczestnika,
 2. woda mineralna niegazowana i gazowana do wyboru w butelkach do 0,5 l (500 ml/os.),
 3. ciastka kruche bankietowe min. 3 rodzaje (łącznie min. 100 g/os.),
 4. słone przekąski w ilościach łącznie min. 100 g/os.,
 5. owoce.

Wyżywienie w czasie obiadu powinno obejmować:

 1. zupę – jedna porcja min. 500 ml/os.
 2. danie główne: – danie mięsne – jedna porcja/min.200g/os., – danie nie mięsne – jedna porcja/min.200g/os. (o konieczności przygotowania dania nie mięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Uczestniczki/Uczestnika projektu), – dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie – jedna porcja/min.200g/os. – dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja/min.200g/os.,
 3. napój – 500 ml na osobę.

 

 • Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości uczestników, wykonawca zostanie poinformowany na 1 dzień przed szkoleniem o rzeczywistej liczbie uczestników.
 • Okres realizacji luty-marzec 2020 r. w dniach od poniedziałku do soboty. Godziny usługi będą każdorazowo ustalane z Wykonawcą.
 • Miejsce realizacji usługi: będą każdorazowo ustalane z Wykonawcą.
 • Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem na dany dzień z zastrzeżeniem, że dane co do ilości posiłków zostaną podane nie później niż jeden dzień przed realizacją usługi.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodziennego wyżywienia, tj. obiad, przerwy kawowe uwzględniając potrzeby żywieniowe oraz dietetyczne uczestników szkolenia
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji usługi przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz. 149 ze zm.),
 • Wykonawca zobowiązuje się przedstawić przed przygotowaniem posiłków, co najmniej 2 propozycje menu ( 1 dania mięsnego oraz 1 dania wegetariańskie) do wyboru. Zamawiający na tej podstawie dokona wyboru menu, które Wykonawca dostarczy na szkolenie.
 • W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia posiłków w pojemnikach jednorazowych zachowujących niezmienioną temperaturę dania wraz ze sztućcami. W ramach serwisu kawowego powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów, serwetki.
 • O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które przestrzegają prawa pracy i zobowiązań wobec państwa i pracowników. Wykonawca oświadcza, że przestrzega prawa pracy i zobowiązań wobec państwa i pracowników. Tym samym nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 

Do wyceny proszę załączyć PROPONOWANE MENU (min. 4 dania wegetariańskie, mięsne oraz zupy), FORMULARZ OFERTOWY ( Załącznik nr 1) oraz OŚWIADCZENIA (Załącznik nr 2 i 3).

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 31/01/2020 r.

Więcej informacji o projekcie:  https://jmm.net.pl/wzp/

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content