ROZEZNANIE RYNKU nr POWER0141/DORADCA/01

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa małopolskiego, tj. na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego (gminy Wolbrom i Trzyciąż) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”. Uczestnikami projektu są osoby do 30-stego roku życia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnej pomocy w sporządzaniu biznesplanu planowanej działalności dla Uczestników Projektu (14 osób). Zamawiający przewiduje przeznaczyć od min. 1 do max. 9 godz. zegarowych doradztwa na rzecz 1 uczestnika projektu. 

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.05.2020 r.  Terminarz spotkań oraz będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 • wykształcenie wyższe/ wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia;
 • 3 letnie doświadczenie i/lub min. 200 godzin doradztwa udzielonego przez konkretnego, wskazanego w ofercie doradcę w zakresie prowadzenia usług w obszarze doradztwa (indywidualnego i/lub specjalistycznego) dla przedsiębiorstw lub doradztwa dla osób pragnących i/lub rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenia biznes planów;
 • wypełnianie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
 • dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
 • wypełnianie karty doradztwa z udzielonej usługi;
 • uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
 • prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań;

 

Do oferty należy załączyć CV kandydata na doradcę.

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 10.01.2020 r. na adres email:daria.juras@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Mariusz Lewandowski, Regionalne Biuro Projektu, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

 

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/zpwns/

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Daria Juras
tel: 570 008 290
e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content