ROZEZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/8

W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na szkolenie: Operator – Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC, w ramach szkoleń umożliwiających zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2.  Termin składania ofert upływa 6 lipca 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich 6 lipca 2018 r. o godz. 13.00.

Najkorzystniejsza oferta:

Lp Dane Oferenta Cena (max. 100 pkt)
1 EMT-Systems Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, NIP 634-274-10-10 100 pkt

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

e-mail: biuro@jmm.net.pl

tel.: 660 713 090

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content